Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pakość, dnia 23 kwietnia 2009r.

N/znak: KIO 7624-6-4/09

OBWIESZCZENIE
o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 kwietnia 2009r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o zakres i stopnień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miasta Pakość, obrębie miejscowości Rybitwy i w obrębie miejscowości Radłowo, gmina Pakość

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (23 kwietnia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 kwietnia 2009, 12:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3043