Zarządzenie nr 68/07BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 października 2007w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2008 rok

Zarządzenie nr 68/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2007


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2008 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość

§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (45kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 68/07
Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2008 rok

Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2008 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2945