Uchwała nr I/4/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 25 listopada 2002w sprawie wyboru Burmistrza Pakości.Na podstawie art. 11, ust. 4, 7, 8 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. nr 113 z dnia 20 lipca 2002 r. poz. 984 z późn. zm./

Uchwała nr I/4/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 listopada 2002


w sprawie wyboru Burmistrza Pakości.

Na podstawie art. 11, ust. 4, 7, 8 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. nr 113 z dnia 20 lipca 2002 r. poz. 984 z późn. zm./


 Rada Miejska

stwierdza, że:

§ 1

W wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru Burmistrza Pakości na czas kadencji Rady Miejskiej w Pakości w latach 2002 – 2006 Burmistrzem Pakości został wybrany Pan Wiesław, Stanisław Kończal.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały RM w Pakości nr I/4/2002

z dnia 25 listopada 2002 r.

 w sprawie wyboru Burmistrza Pakości

                 W wyniku tajnego głosowania na I Sesji Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady dokonała wyboru Burmistrza Pakości na czas kadencji 2002 – 2006.

Na 15 – tu radnych, głosowało 15 radnych.

Ważnych głosów oddano 13.

Za kandydaturą P. Wiesława, Stanisława Kończala głosowało - 9 radnych

Przeciwko                                                                         - 4 radnych

Nieważnych głosów                                                            - 2

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (16 czerwca 2003, 10:47:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:03:51)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3465