Zarządzenie nr 147/2016Burmistrza Pakościz dnia 16 sierpnia 2016w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie nr 147/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 16 sierpnia 2016


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Na podstawie § 2 ust.1 i 2 oraz § 4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) zarządza się, co następuje:
 
§1. 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów o których mowa w §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - do 12 września 2016 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wniosek (33kB) pdf

Oświadczenie (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 sierpnia 2016, 11:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499