Zarządzenie nr 89/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 20 września 2019w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 październik 2019 r.

Zarządzenie nr 89/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 września 2019


w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 październik 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.1,3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art.156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz 684 z późn. zm.) oraz z  postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019r. poz 1506) zarządzam, co następuje:  

§1.  
Powołuję zespół do organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zał. nr1 w składzie :
- Pani Beata Łechtańska ,
- Pani Krystyna Krajnik,
- Pani Dorota Jakubowska,
- Pani Joanna Lewandowska,
- Pan Jacek Malinowski.
 
§2. 
1.Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 1 jest zapewnienie:
- obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych,
- warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez Urzędnika Wyborczego.
2.Szczegółowy zakres zadań poszczególnych członków zespołu określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§3.  
Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości do udzielania zespołowi wszelkiej, niezbędnej pomocy przy realizacji jego zadań.

§4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (210kB) pdf
  
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 października 2019, 10:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364