Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 20 października 2014 r. o miejscu i czasie losowania składu obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI
z dnia 20 października 2014r.
 
o miejscu i czasie  losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Pakości, informuje, że: 
  • losowanie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  Zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. odbędzie  się w dniu 22 października 2014r. o godzinie 12,30 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości, ul. Rynek 4 - Urząd  Stanu Cywilnego.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
/-/   Mirosław Piotr Gozdera

metryczka


Wytworzył: Mirosław Piotr Gozdera (20 października 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 października 2014, 07:06:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1294