Uchwała nr II/7/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie powołania osobowego składu Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i ZdrowiaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie powołania osobowego składu Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać stałą Komisję Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia w następującym składzie:

1. Augustyn Mariusz
2. Czaja Jerzy
3. Grupa Anna
4. Joachimiak Jerzy
5. Lewandowski Mariusz

 § 2

Przedmiotem działania Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia będzie całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem placówek oświaty, zdrowia, a także spraw związanych z kulturą, turystyką, sportem, kulturą fizyczną i nadzór nad obiektami kultury oraz zabytkami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania osobowego składu Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia

        Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz w oparciu o Statut Gminy Rada Miejska powołuje komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot działania, oraz skład osobowy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (16 czerwca 2003, 13:58:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:05:25)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3955