Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Krzysztof Jankowski, Lisi Ogon 
uzasadnienie wyboru: Decyzją Rady Nadzorczej PUG Pakość - Prezesem Zarządu PUG Pakość wybrany został mgr inż. Krzysztof Jankowski

stanowisko:

Prezes Zarządu PUG Pakość

miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość
termin składania dokumentów: 21 października 2022  13:00

wybrany kandydat: Brygida Kędzierska, Pakość 
uzasadnienie wyboru: Wyłoniona kandydatka złożyła wszystkie wymagane dokumenty, czym spełniła wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu wymaganego naborem oraz predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonanie zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim w Pakości.

stanowisko:

Podinspektor ds. finansów w Referacie Budżetowo-Finansowym

miejsce pracy: Urządu Miejski w Pakości
termin składania dokumentów: 16 maja 2022  14:00

uzasadnienie wyboru: W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jestem Gmina Pakość powierzono na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko dyrektora:

Przedszkola Miejskiego w Pakości - Pani Izabeli Badynie,
Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości - Pani Marioli Szlyfarskiej,
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości - Panu Mirosławowi
Gozderze,
Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu - Pani Dorocie Tulibackiej

stanowisko:

Wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy: Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jestem Gmina Pakość
termin składania dokumentów: 14 kwietnia 2022  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)