Uchwała Nr 4/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 25 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 4/2022
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022 r.
           
Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Przyznaje się, listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym, następujące numery:

Numer listyNazwa komitetu wyborczego
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKOŚĆ 2022
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ KUJAWA

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejska Komisja Wyborcza
w Pakości

 
 

metryczka


Wytworzył: Miejska Komisja Wyborcza w Pakości (25 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 stycznia 2022, 10:58:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175