Informacja dla wyborców o głosowaniu korespondencyjnym oraz o głosowaniu przez pełnomocnika

INFORMACJA DLA WYBORCÓW O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.


INFORMACJA DLA WYBORCÓW O GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pakości najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu: - poniedziałek, środa i czwartek: od 7.00 do 15.00 - wtorek: od 7.00 do 16.00 - piątek: od 7.00 do 14.00

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (120kB) pdf
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Łechtańska (29 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 kwietnia 2019, 09:08:02)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (2 maja 2019, 16:01:27)
Zmieniono: Publikacja informacji dot. pełnomocnictw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 501