Zarządzenie nr 317/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 16 czerwca 2010w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pakości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 317/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 czerwca 2010


w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pakości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie § 11 ust. 4 i 7  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 sierpnia  2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847 z późn.zm.1) zarządza się, co następuje:  
                                                                                                                           
§ 1. Odwołać Panią  Renatę Zielińską ze składu   Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w  Pakości,  z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14,  z powodu pisemnego zrzeczenia się  członkostwa w komisji.

§ 2. Zawiadomić pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, o okoliczności o której mowa w § 1, bez wyznaczania terminu na wskazanie nowego kandydata.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym: na tablicy ogłoszeń urzędu, oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 czerwca 2010, 09:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2524