Raport o stanie Gminy Pakość za 2020 r.

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art.28 aa, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Treść raportu (4134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Szymon Łepski (31 maja 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 maja 2021, 19:22:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243