Zarządzenie nr 412/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2022w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zarządzenie nr 412/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przekazać podległym jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, określonych w uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok:
 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 3. Przedszkole Miejskie w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 4. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
 6. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
  zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
 7. Urząd Miejski w Pakości,
  zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Załączniki (6501kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
  
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2023 rok.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji. 
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. W myśl przepisu art. 249 ust. 2 powołanej ustawy jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 09:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14