Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - budowa hali produkcyjnej wag samochodowych i platformowych wraz z pomieszczeniami biurowymi i malarnią w Wielowsi – działka nr 164/8, gm. Pakość

Pakość, dnia 13 sierpnia 2009 r.
N/znak: KIO 7624-14-8/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie postanowienia z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wag samochodowych i platformowych wraz z pomieszczeniami biurowymi i malarnią w Wielowsi – działka nr 164/8, gm. Pakość wydanego w postępowaniu wszczętym na wniosek firmy Fabryka Wag Kalisto Hubert Grupa z siedzibą przy ul. Szymborska 144A w Inowrocławiu.
Pakość, dnia 17 lipca 2009 r.

N/znak: KIO 7624-14-5/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

o złożonym przez firmę Fabryka Wag Kalisto Hubert Grupa z siedzibą przy ul. Szymborska 144A w Inowrocławiu wniosku z dnia 16 lipca 2009r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wag samochodowych i platformowych wraz z pomieszczeniami biurowymi i malarnią w Wielowsi – działka nr 164/8, gm. Pakość.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (17 lipca 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 lipca 2009, 14:12:07)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 sierpnia 2009, 10:08:04)
Zmieniono: publikacja kolejnego zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2944