Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 09.01.2019 r.

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI
z dnia 9 stycznia 2019 r.
 
o miejscu i czasie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.  
 
Na podstawie pkt III. 4 wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023, stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r.
 
Miejska Komisja Wyborcza w Pakości informuje, że: 
  • losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości, ul. Rynek 4 – Urząd Stanu Cywilnego. 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
 
/-/ Mirosław Piotr Gozdera  

metryczka


Wytworzył: Dorota Jakubowska (9 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2019, 12:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493