PSZOK

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

1) mieści się w m. Giebnia, gm. Pakość
2) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości, z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14,
3) czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 – 13.00,
4) dodatkowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy, w terminach i godzinach określonych przez prowadzącego PSZOK,
5) dodatkowo pojemniki na przeterminowane leki i baterie ustawione zostaną w wyznaczonych punkach zbiórki przeterminowanych leków oraz punktach zbiórki baterii, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Pakość.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje się od mieszkańców gminy, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) odpady tekstyliów i odzieży.

W PSZOK odpady są przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców Gminy. Każdy z mieszkańców musi dostarczyć odpady do punktu we własnym zakresie, okazując przy tym dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pakość za bieżący okres rozliczeniowy.

Ponadto na terenie miasta i na obszarach wiejskich zlokalizowane są miniPSZOKI (pojemniki na odpady papieru, szkła i tworzyw sztucznych), których łącznia liczba wynosi ponad 40 na terenie gminy. Odbiór odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) z punktów selektywnego zbierania (mini PSZOK-i) zlokalizowanych w m. Pakość, Gorzany, Dziarnowo, Jankowo, Kościelec, Ludkowo, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce, Wielowieś, Wojdal, odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Miejski punkt elektroodpadów:
1) mieści się przy Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości
2) można do niego wrzucać: zużyte płyty CD, baterie, żarówki, tonery od drukarek, telefony komórkowe i ładowarki.

Pojemniki na przeterminowane leki umieszczone są w wyznaczonych punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach w m. Pakość.

Zużyte baterie można oddać w niżej wymienionych punktach zbiórki:
- Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości – ul. Szkolna 4,
- market DELIKATESY CENTRUM – ul. św. Jana 15,
- market BIEDRONKA – ul. Jan¬kow¬ska 9,
- market DINO – ul. Bar¬ciń¬ska 12,
- stacja paliw ORLEN – Rybitwy 114.


metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (9 września 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (9 września 2021, 13:12:15)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (19 lipca 2022, 14:52:23)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239