Informacja Burmistrza Pakości z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA
Burmistrza Pakości
z dnia 24 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Pakość obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz.12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości w pok. nr 15 I p. do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 9, w liczbie 1, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości pok. nr 15 I p.

§ 3
W dniu 27.09.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości pok. nr 15 I p. odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 10
- Nr 11

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 6

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Wytworzył: Beata Łechtańska (24 września 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 września 2018, 07:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679