POSTANOWIENIE NR 7/2022 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pakość

POSTANOWIENIE NR 7/2022
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pakość

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Pakości, w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku do postanowienia.

§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (132kB) pdf

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy II
/-/ Ryszard Owczarzak

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II (26 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2022, 16:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184