Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

UPOWAŻNIENIE NR 3/2003

UPOWAŻNIENIE NR 3/2003                Upoważniam Pana Marka Żelaznego - inspektora ds. budownictwa do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z ustawy z [...]

UPOWAŻNIENIE NR 1/2003

UPOWAŻNIENIE NR 1/2003             Upoważniam Pana Szymona Łepskiego - Sekretarza Gminy do podpisywania bieżącej korespondencji Urzędu Miejskiego, dokumentów finansowych, wydawania [...]

metryczka