Skarbnik Gminy

Sławomir Majchrzak
tel. 525666077
e-mail: skarbnik@pakosc.pl
Pokój nr 3 (Parter Urzędu Miejskiego w Pakości)


Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 3. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 6. współdziałanie w opracowywaniu budżetu, w tym:
  a)
  zbieranie i opracowywanie materiałów planistycznych w celu przygotowania projektu budżetu,
  b)
  opracowywanie układów wykonawczych budżetu i ich przekazywanie jednostkom realizującym budżet,
  c)
  opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.
 7. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 8. nadzór nad realizacją ustawy o dochodach i finansach gmin, podatkach i opłatach lokalnych oraz opłatach skarbowych.
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 10:30:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 października 2022, 13:06:14)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11253