Zarządzenie nr 12/2003 Burmistrza Pakości z dnia 10 kwietnia 2003w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Kujawskim.

Zarządzenie nr 12/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 10 kwietnia 2003


w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Kujawskim.

Na podstawie art. 36a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) w związku z art. art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Kujawskim, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Regulamin (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3165