Postępowania do 30tyś €

Postępowania do 30tyś €

Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług geodezyjno- kartograficznych na terenie miasta i gminy Pakość

Informacja o udzieleniu zamówienia     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 108/2016 Burmistrza Pakości z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pakość zamówień, których wartość nie [...]

„Zakup samochodu 9- osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCIZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  „Zakup samochodu 9- osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w 2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 108/2016 Burmistrza Pakości z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pakość zamówień, których wartość [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usług transportowych i usług koparko-ładowarką

 Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 214/2017 z dnia 18 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pakość zamówień, których wartość nie przekracza [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usług pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Pakość"

Informacja o udzieleniu zamówienia   Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 214/2017 z dnia 18 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pakość zamówień, których wartość nie [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na sporządzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość, oraz dokumentacji na działania rewitalizacyjne

Informacja o udzieleniu zamówienia    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 108/2016 Burmistrza Pakości z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pakość zamówień, których wartość [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość.

Informacja o udzieleniu zamówieniaZgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., oraz Zarządzeniem Nr 214/2017 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Pakości z dnia 11 [...]

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pakość w latach 2019-2020

KIO.271.2.11.2018.MG Pakość, 29 listopada 2018 r.    Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pakość w latach 2019 - 2020”        I. Zamawiający: Gmina Pakość, [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usług remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość.

Informacja o udzieleniu zamówienia    Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie § 2 pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Pakość z przetransportowaniem oraz utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”,

Informacja o udzieleniu zamówienia  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w [...]

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego

Pakość, 25 kwietnia 2017r.  Numer sprawy KIO.7031.5.1.2017.MG Wg rozdzielnika   ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2017"

Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe i usługi koparko-ładowarką”.

Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.: "Usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie miasta i gminy Pakość”

Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usługi pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość"

Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Pakość z przetransportowaniem oraz utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”

Informacja o udzieleniu zamówienia Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych dla zadania pn.: "Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Mieleńskiej".

Informacja o wyborze wykonawcy            Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016r., na podstawie § 2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, [...]

Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016-2020”

Urząd Miejski w Pakości zaprasza do składania ofert na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016-2020”.Termin składania ofert: 17 sierpnia 2016 r. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 [...]

„Dostawa i montaż lamp solarnych" - Zapytanie ofertowe

Pakość, dnia 16 maja 2016r.   PR.7011.1.4.2016.MN     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   na  wykonanie  zadania:   „Dostawa i montaż lamp solarnych„     Nazwa organu [...]

Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Pakość

Informacja o wyborze wykonawcy Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

Zapytanie ofertowe - Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Pakość

Gmina Pakość ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie w konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz opracowanie [...]

Udzielenie zamówienia

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016r., na podstawie §2, pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 [...]

metryczka