Zarządzenie nr 346/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 września 2010w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 346/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 września 2010


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (33kB) pdf


 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 346/10
Burmistrza Pakości
z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok
   
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2011 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 września 2010, 07:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2587