Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kraina Rozwoju"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kraina Rozwoju"
ul. Mogileńska 23/10, 88-170 Pakość
REGON: 340530555,  tel. kom. 695-257-393
Nr konta: 05 1090 1069 0000 0001 1080 6129

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. Działalność charytatywna,
 3. Ochrona i promocja zdrowia,
 4. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem w pracy,
 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 8. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 9. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 11. Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (24 lutego 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 lutego 2009, 14:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7169