Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej na terenie działek nr 386, 365 i 278 w m. Pakość

Pakość, 01 kwietnia 2014r.
KIO.6733.5.7.2014 
 
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 26) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,
że z dniem 01 kwietnia 2014 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Dworcowej na terenie działek nr 386, 365 i 278 w m. Pakość.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 kwietnia 2014, 15:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057