Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.12.2022 r.

20.12.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.12.2022 r.Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 09.12.2022 r.

09.12.2022

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowaniego przez Kujawskie Koło Łowieckie nr 47 DIANA w Inowrocławiu w sezonie 2022/2023Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2022 r.

02.12.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2022 r.Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 26.10.2022 r.

26.10.2022

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowaniego przez Kujawskie Koło Łowieckie nr 52 w Inowrocławiu w sezonie 2022/2023Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 18.10.2022 r.

19.10.2022

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowaniego przez Kujawskie Koło Łowieckie nr 47 'DIANA' w sezonie 2022/2023Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 18.10.2022 r.

18.10.2022

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowaniego przez Kujawskie Koło Łowieckie nr 63 'NADNOTECKIE' w sezonie 2022/2023Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2022 r.

06.10.2022

dot. farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Kościelec i DziarnowoObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

20.01.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuObwieszczenie Burmistrza Pakości

17.01.2022

w sprawie polowania zbiorowego na 2022 r.Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

26.10.2021

Obwieszczenie Koła Łowieckiego nr 65 'Nadnoteckie'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 1, miasto Pakość oraz w obrębie Ludkowo, gm.PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 2, miasto PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina PakośćObwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20.05.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-PomorskiegoObwieszczenie Burmistrza Pakości

04.05.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi JankowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

24.02.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

27.01.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Łącko, Rybitwy i Wielowieś, gmina PakośćObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze obwieszczenia »