Wybory uzupełniające 2022 r.

Wybory uzupełniające 2022 r.

Plan dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości i Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniu 20 lutego 2022r.

Plan dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości i Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniu 20 lutego 2022r. 1. W dniu 20 lutego 2022r. Miejska Komisja Wyborcza w Pakości oraz Urzędnik Wyborczy będą [...]

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z  2021 r. , poz. 1834 i 2054 z późn. zm.)   Burmistrz [...]

Uchwała Nr 5/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 1 lutego 2022 r.

Uchwała Nr 5/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w [...]

POSTANOWIENIE NR 7/2022 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pakość

POSTANOWIENIE NR 7/2022Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy IIz dnia 26 stycznia 2022 r.w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie PakośćNa podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Uchwała Nr 4/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 25 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 4/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 25 stycznia 2022 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 [...]

Informacja Burmistrza Pakości z dnia 21 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), w celu powołania w gminie Pakość obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości w sprawie miejsca i czasu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pakości w sprawie miejsca i czasu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych w [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pakości w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do  Rady Miejskiej [...]

Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego w Pakości w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego w Pakości w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej. Dyżury urzędnika wyborczego w Pakości będą pełnione w siedzibie Urzędu Miasta w Pakości, ul. Rynek 4, [...]

metryczka