Wybory samorządowe w 2014 r.

Wybory samorządowe w 2014 r.

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej i Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniach 15-16 listopada 2014 r.

PLAN DYŻURÓW Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości i Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniach 15-16 listopada 2014 r. W dniu 15 listopada 2014 r. Miejska Komisja Wyborcza w Pakości oraz Urzędnik Wyborczy będą [...]

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

W związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014r. Urząd Miejski w Pakości informuje, że spis wyborców miasta i gminy Pakość został sporządzony w systemie informatycznym i udostępniony jest od dnia [...]

Informacja o godzinach głosowania

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszaw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 16 listopada 2014 [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 20 października 2014 r. o miejscu i czasie losowania składu obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI z dnia 20 października 2014r.   o miejscu i czasie  losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 20 października 2014 r. o miejscu i czasie losowania numerów list kandydatów na radnych

KOMUNIKATMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI z dnia 20 października 2014r.   o miejscu i czasie  losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 16 listopada [...]

metryczka