Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. w dniach od 05-19 maja 2014 r. w godzinach pracy w Urzędzie Miejskim w Pakości (pokój nr 1) udostępniony będzie spis wyborców miasta i gminy Pakość.Udostępnienie spisu [...]

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o głosowaniu korespondencyjnym

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4 (pokój nr 15, tel. nr 52 566 60 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 23 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowej [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu [...]

metryczka