Wykaz podmiotów odbierających odpady rolnicze

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi, zagospodarowanie odpadów jest obowiązkiem rolnika. Odpadów z działalności rolniczej nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych. 
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować  odpady pochodzące z produkcji rolniczej.
Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany opon lub w miejscu zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.
Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Poniżej wykaz firm odbierających odpady rolnicze

  wykaz (107kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (9 września 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (9 września 2021, 14:39:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589