Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

II etap szkoleń obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Pakości informuje, iż II etap szkoleń OKW odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości . [...]

Vademecum wyborcy

Jeśli planujesz wyjazd poza miejsce stałego zameldowania, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na [...]

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks wyborczy (Dz .U. z 2019,poz.684) Burmistrz Pakości [...]

Informacja dla wyborców o głosowaniu korespondencyjnym oraz o głosowaniu przez pełnomocnika

INFORMACJA DLA WYBORCÓW O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYMGłosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

1. Terminy i godziny urzędowania Urzędnika Wyborczego w Pakości w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w Pakości. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będą [...]

metryczka