Budowa oświetlenia na terenie działki nr 235 w miejscowości Pakość.

Pakość, 27 marca 2014 r.
KIO.6733.3.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia na terenie działki nr 235 przy ul. Łazienkowej w miejscowości Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 ( pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.Pakość, 11 marca 2014 r.
KIO.6733.3.2.2014.MŻ  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn. zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia na terenie działki nr 235 w miejscowości Pakość.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość-pokój nr 13.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (11 marca 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2014, 13:38:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (28 marca 2014, 12:11:45)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1093