Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn 110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn 63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji położonych w obrębie Pakość

Pakość, 02 września 2014 r.
KIO.6733.15.8.2014
O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam,

  że w dniu 02 września 2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pani Katarzyny Paszkowskiej prowadzącej działalność pod firmą „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska, reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział
w Gdańsku, ul Wałowa 41/43, 85-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagielońska 42,
85-097 Bydgoszcz, w sprawie dotyczącej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
o średnicy dn 110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn 63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji, zapewniającej dostarczenie gazu do budynków mieszkalnych, na terenie nieruchomości nr 325/14, 327/10, 327/12, 415/1, 234/2, 328/6, 328/7, 327/15, 329/4 położonych w obrębie Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji
w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 


Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń.
  2. Strona BIP
  3. aa 
Osoba prowadząca: Marek Żelazny

Pakość, 04 sierpnia 2014 r.
KIO.6733.15.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

   Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 

zawiadamiam,

  że na wniosek Pani Katarzyny Paszkowskiej prowadzącej działalność pod firmą „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska, reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Gdańsku, ul Wałowa 41/43, 85-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagielońska 42, 85-097 Bydgoszcz z dnia 01 sierpnia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn 110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn 63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji, zapewniającej dostarczenie gazu do budynków mieszkalnych, na terenie nieruchomości nr 325/14, 327/10, 327/12, 415/1, 234/2, 328/6, 328/7, 327/15, 329/4 położonych w obrębie Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (4 sierpnia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 sierpnia 2014, 14:49:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (2 września 2014, 07:59:41)
Zmieniono: Informacja o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1038