Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Pakość, 03 lipca 2014 r. 
 KIO.6733.10.9.2014
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 03 lipca 2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Romana Szweda dla zadania polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie nieruchomości oznaczonych nr 325/14, 327/10, 327/12, 327/20, 327/21, 234/2, 327/4, 327/17, 327/11 oraz 415/2, obręb Pakość.Rozdzielnik: 
  1. Tablica ogłoszeń.
  2. Strona BIP.
  3. A/a. 

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (3 lipca 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (3 lipca 2014, 11:13:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (3 lipca 2014, 11:25:03)
Zmieniono: Poprawa omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 952