Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4, 5/1, 5/10 i 5/11 obręb Kościelec.

Pakość, 21 maja 2014 r. 
 KIO.6733.7.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E


       Zgodnie z art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 zawiadamiam, 

  że w dniu 21 maja 2014r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4, 5/1, 5/10 i 5/11 obręb Kościelec.


Rozdzielnik:
  1.  Tablica ogłoszeń. 
  2. Strona BIP.
  3. A/a . 

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (21 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (21 maja 2014, 10:31:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (21 maja 2014, 10:44:55)
Zmieniono: Obwieszczenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1112