Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni w m. Rybitwy na terenie nieruchomości w m. Rybitwy, gm. Pakość

 Pakość, 11 kwietnia 2014 r.
 KIO.6733.4.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni w m. Rybitwy na terenie nieruchomości oznaczonych nr: 44/7, 44/6, 159, 160, 44/9, 44/20, 46/16, 58, 55/8, 57/23, 55/10, 165/4, 60/12, 60/3, 60/4, 60/9, 60/10, 60/11, 60/6, 60/5 w m. Rybitwy, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00.Pakość, 11 marca 2014 r.
KIO.6733.4.2.2014.MŻ  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn. zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni w m. Rybitwy na terenie nieruchomości oznaczonych nr: 44/7, 44/6, 159, 160, 44/9, 44/20, 46/16, 58, 55/8, 57/23, 55/10, 165/4, 60/12, 60/3, 60/4, 60/9, 60/10, 60/11, 60/6, 60/5 w m. Rybitwy, gm. Pakość.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość-pokój nr 13.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (11 marca 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2014, 18:30:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 kwietnia 2014, 08:37:49)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1097