Budowa sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/11

Pakość, 28 marca 2014 r.
KIO.6733.7.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/10 i 5/11.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00.
Pakość, 12 marca 2014 r.
KIO.6733.1.7.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wydano decyzję znak:KIO.1.6.2014 z dnia 12 marca 2014 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/11.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość - pokój nr 13.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

               
  Pakość, 18 luty 2014 r.
KIO.6733.1.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/11.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.
Pakość, 29 stycznia 2014 r.
KIO.6733.1.2.2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/11.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość-pokój nr 13.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (30 stycznia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 stycznia 2014, 22:14:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (28 marca 2014, 13:42:07)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wszczęciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1379