Sekretarz

Joanna Zemełka
tel. 52 566 60 85
fax. 52 566 60 75
e-mail: sekretarz.gminy@pakosc.pl
Pokój nr 19 (I Piętro Urzędu Miejskiego w Pakości)
 
 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
  2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy, 
  3. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy, 
  4. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, 
  5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, 
  6. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady Rady i jej organów, 
  7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej oraz obiegu dokumentów, 
  8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych, 
  9. wykonywanie wobec pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa, 
  10. nadzór nad zakupem środków trwałych oraz pracami remontowymi w Urzędzie,
  11. nadzór i koordynacja ubezpieczeń majątkowych Gminy, 
  12. wydawanie na podstawie upoważnienia Burmistrza decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
  13. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców oraz potwierdzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu z oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa lub wynikającym z upoważnienia Burmistrza, 
  14. prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Burmistrza, 
  15. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza,
  16.  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza. 
 2. Sekretarzowi podlega bezpośrednio Referat Komunalno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 10:37:07)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2019, 07:22:21)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10463