Zadania Burmistrza

Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

    1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
    2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
    3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
    4. wykonywanie budżetu,
    5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 10:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8842