Fundacja Kalwaria Pakoska

FUNDACJA KALWARIA PAKOSKA
KRS 0000282780 
BS Pruszcz Pomorski o/Pakość 74 8170 1034 0000 0316 2000 0010

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację kompleksu barokowych kapliczek, tworzących tzw. Kalwarię Pakoską oraz obiektów kościelnych i innych dóbr kultury sakralnej w Pakości,
 2. tworzenie warunków socjalnych dla godnego pielgrzymowania,
 3. wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej w Pakości w powiązaniu z miejscami kultu religijnego,
 4. podejmowanie działań na rzecz zachowania oraz pielęgnacji przynależnego do Kalwarii Pakoskiej drzewostanu,
 5. upowszechnianie wiedzy o historii Kalwarii Pakoskiej i związanej z nią historii Pakości oraz popieranie badań naukowych o znaczeniu Kalwarii Pakoskiej jako ośrodka kultury,
 6. uatrakcyjnienie i ożywienie turystyczne Pakości z wykorzystaniem wartości kulturowych i religijnych Kalwarii Pakoskiej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie finansowe prac remontowo – konserwatorskich kapliczek, tworzących Kalwarię Pakoską,
 2. organizowanie i wspieranie finasowe prac inwestycyjnych i remontowych obiektów infrastruktury socjalnej i komunalnej, powiązanych z miejscami kultu religijnego,
 3. inicjowanie i wspieranie programów badawczych, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat Kalwarii Pakoskiej i związanej z nią historii Pakości,
 4. wspieranie działań zmierzających do uatrakcyjnienia turystycznego otoczenia Kalwarii Pakoskiej,
 5. działania edukacyjne i wydawnicze oraz organizowanie konkursów i imprez kulturalno - rekreacyjnych, propagujących wiedzę o Kalwarii Pakoskiej,
 6. współpracę z placówkami naukowymi i naukowo – badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką kultury i ochrony zabytków.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (24 lutego 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 lutego 2009, 14:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5336