Obwieszczenia warunki zabudowy i cele publiczne

Obwieszczenia warunki zabudowy i cele publiczne

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego KIO.6733.23.12.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Pakość, 09 marca 2023 r. KIO.6733.5.5.2023O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa sieci gazowej n/c

Pakość, 31 stycznia 2023 r. KIO.6733.4.5.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 [...]

Budowa wieży jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego

Pakość,  06 grudnia 2022 r.KIO.6733.35.6.2022          OBWIESZCZENIEo zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko

Pakość, 04 stycznia 2023 r. KIO.6733.2.2.2023O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej

Pakość, 25 stycznia 2023 r. KIO.6733.1.3.2023O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość Solar Park – część 1/2” o mocy przyłączeniowej do 25MW

Pakość,  25 października 2022 r. KIO.6730.2.9.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 i [...]

Podniesienie rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Pakość, 25 listopada 2022 r. KIO.6733.32.10.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. [...]

Budowa 40 garaży w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość

 Pakość, 25 listopada 2022 r. KIO.6730.125.24.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) [...]

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Pakość, 28 października 2022 r. KIO.6733.31.11.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość

Pakość, 26 października 2022 r. KIO.6730.126.22.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa chodnika przy ulicy Mieleńskiej

Pakość, 21 września 2022 r. KIO.6733.30.7.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie części działek nr 104/2, 105/53, 105/54 obręb Rybitwy, gm. Pakość

Pakość, 15 września 2022 r. KIO.6733.29.10.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa parkingu przy ulicy Mogileńskiej

Pakość, 07 września 2022 r. KIO.6733.28.7.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa parkingu przy ulicy Mikołaja

Pakość, 07 września 2022 r. KIO.6733.27.7.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ew. 279 w obrębie Kościelec oraz działce o nr ew. 12/8 w obrębie Dziarnowo

Pakość, 18 października 2022 r. KIO.6733.24.20.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej z ewentualnym magazynem energii na terenie części działek nr 166/1, 167/4 i na terenie działki nr 167/3 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 08 lipca 2022 r.  KIO.6730.90.11.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej z ewentualnym magazynem energii na terenie części działki nr 307 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 08 lipca 2022 r. KIO.6730.89.16.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Wielowieś 5 o mocy do 10MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 133/5, 133/3, 133/10, 135/2 oraz części działek nr 133/6 i 135/3 obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 06 lipca 2022 r.  KIO.6730.45.12.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Błonie w Pakości

Pakość, 24 sierpnia 2022 r. KIO.6733.26.12.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. Błonie w Pakości

Pakość, 24 sierpnia 2022 r. KIO.6733.25.11.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn

Pakość, 19 sierpnia 2022 r. KIO.6733.23.13.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Wielowieś 4 o mocy do 10MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 155 i części działki nr 173 obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 07 czerwca 2022 r. KIO.6730.44.10.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Rybitwy, gm. Pakość

Pakość, 01 sierpnia 2022 r. KIO.6733.22.12.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jankowskiej w Pakości

Pakość, 01 sierpnia 2022 r. KIO.6733.21.12.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci wodociągowej w ul. Mieleńskiej w Pakości

Pakość, 26 lipca 2022 r. KIO.6733.20.10.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość

Pakość, 01 sierpnia 2022 r. KIO.6733.19.14.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Ludkowo, gm. Pakość

Pakość, 22 sierpnia 2022 r. KIO.6733.18.12.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Pakości

Pakość, 10 sierpnia 2022 r. KIO.6733.17.10.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Rozbiórka wraz z budową nowego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin w miejscowości Rycerzewko

Komunikat Wójta Gminy Inowrocławo wydaniu w dniu 21 września 2022 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce wraz z budową nowego mostu drogowego w ciągu [...]

Budowa gazociągu i przyłączy gazu

Pakość, 16 sierpnia 2022 r. KIO.6733.16.18.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn, słupa SN, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego nn/ szafy kablowej nn/ szafy kablowo-pomiarowej nn

Pakość, 20 lipca 2022 r. KIO.6733.15.12.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 146/1, 147 obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 19 kwietnia 2022 r. KIO.6730.46.11.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Wielowieś 6 o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 150/1, 151, 152 i części działki nr 140/2 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 11 kwietnia 2022 r.KIO.6730.48.9.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 [...]

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem

Pakość, 25 maja 2022 r. KIO.6733.13.10.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek nr 26/3, 18/7 oraz na terenie działek nr 17/5, 17/7 obręb Ludwiniec, gm. Pakość

Pakość, 23 marca 2022 r.KIO.6730.47.8.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 [...]

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi

Pakość, 01 czerwca 2022 r. KIO.6733.12.12.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boisk sportowych

Pakość, 20 października 2022 r. KIO.6733.11.14.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. [...]

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE długości łącznej do 250m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie działek nr 44/20, 44/22, 44/6 obręb Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 05 maja 2022 r. KIO.6733.10.13.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE długości łącznej do 80m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie działek nr 151, 142/9 obręb 1, m. Pakość

Pakość, 01 czerwca 2022 r. KIO.6733.9.15.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr 22/5 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 14 lutego 2022 r. KIO.6730.9.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. [...]

Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących

Pakość, 01 grudnia 2022 r.KIO.6733.7.12.2022          OBWIESZCZENIEo umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej ma terenie części działki nr 114 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 26 stycznia 2022 r. KIO.6730.10.3.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz przyłącza kanalizacyjnego

Pakość, 19 stycznia 2022 r. KIO.6733.6.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Budowa sieci kablowej energetycznej nN-0,4kV

Pakość, 17 lutego 2022 r. KIO.6733.5.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Pakość, 07 lutego 2022 r. KIO.6733.2.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości

Pakość, 11 marca 2022 r. KIO.6733.3.7.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwiniec, gm. Pakość

Pakość, 31 grudnia 2021 r. KIO.6733.18.8.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości

Pakość, 28 stycznia 2022 r. KIO.6733.4.3.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Pakość, 22 listopada 2021 r. KIO.6733.14.9.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości

Pakość, 28 stycznia 2022 r. KIO.6733.1.3.2022O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa gazociągu n/c dn110 PE

Pakość, 08 listopada 2021 r.  KIO.6733.13.12.2021   O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 [...]

Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLKP58 Pakość

Pakość, 29 listopada 2021 r. KIO.6733.11.12.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego

Pakość, 12 listopada 2021 r. KIO.6733.12.10.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Wymiana istniejącej stacji słupowej na kontenerową stację transformatorową SN/nN wraz z budową słupów SN-15kV i nN-0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nN-0,4kV

Pakość, 07 października 2021 r. KIO.6733.9.13.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych

Pakość, 04 listopada 2021 r. KIO.6733.10.21.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na przedszkole specjalne na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 13 lipca 2021 r. KIO.6730.91.14.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu na terenie działki nr 107/1 obręb Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 13 lipca 2021 r. KIO.6733.8.10.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość na terenie działek nr 36, 37/10 obręb Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 19 lipca 2021 r.  KIO.6733.7.12.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Łącko, gm. Pakość na terenie działek nr 23, 83/5, 81/12, 81/53 obręb Łącko, gm. Pakość.

Pakość, 03 września 2021 r. KIO.6733.6.16.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Łącko (ul. Myśliwska), gm. Pakość na terenie działek nr 75/1, 79, 78/1, 78/7, 78/9, 84 obręb Łącko, gm. Pakość.

Pakość, 19 lipca 2021 r.  KIO.6733.5.11.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Wielowieś, gm. Pakość na terenie działek nr 41/1, 21/8, 28/17 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 19 lipca 2021 r.  KIO.6733.4.13.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Przebudowa sieci SN - 15 kV w m. Słaboszewo, Krzekotowo, Radłowo, Ludwiniec, Jankowo

Pakość, 17 września 2021 r. KIO.6733.2.26.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 18 czerwca 2021 r.  KIO.6733.3.14.2021   O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania [...]

metryczka