Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest:

Zygmunt Groń - Burmistrz

Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest:

Michał Krusiński

tel. 52 566 60 84

Pokój nr 10 (przybudówka parterowa Urzędu Miejskiego w Pakości)

Do zadań referatu należą m. in.:

  • prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych
  • rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego
  • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu
  • rozstrzyganie w sprawach zmiany oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk

metryczka


Wytworzył: admin (25 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003, 14:05:42)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 listopada 2022, 10:08:40)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23049