Zasady finansowania

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego na rok kalendarzowy.

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami burmistrz przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

Budżet uchwalany jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz.

Bez zgody burmistrza rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 14:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16752