Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ (229kB) pdf


Uchwały z zakresu utrzymania czysto­ści i porządku w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi:

Uchwała nr XV/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XV/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość 

Uchwała nr XVIII/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 września 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XLI/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 stycznia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XV/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Uchwała nr XV/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, o

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (30 stycznia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2014, 10:23:08)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (9 lutego 2023, 08:06:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4666