2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Budżet Gminy Pakość na rok 2011

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok (400kB) pdf

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok (384kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość (393kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok (695kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 r. (763kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu, planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 r. (758kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2011 r. (606kB) pdf

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 roku (654kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 r wraz z informacją o stanie mienia Gminy (689kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lucyna Ostrowska (27 grudnia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (13 stycznia 2011, 09:55:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (9 maja 2012, 12:28:39)
Zmieniono: Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 r wraz z informacją o stanie mienia Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6267