2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Budżet Gminy Pakość na rok 2014

Uchwała nr XXVIII/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 278/2013 Burmistrza Pakości z dnia 14 listopada 2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014 - 2029

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pakość na 2014 rok (531kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakość na 2014 rok (543kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawodłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość na 2014 r. (388kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (703kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2014 r. (621kB) pdf
- Uchwała nr XXIX/271/2014 z dnia 28 stycznia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. (1331kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2014 r. (699kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (10 grudnia 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (10 grudnia 2013, 13:46:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (17 marca 2015, 08:15:17)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2014 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4095